Elseco Digitaal liftboek

Van technische schema’s, tot storingen, onderhoud en keuringsverslagen, … voor u digitaal beschikbaar in een overzichtelijk logboek. 

Vaak is de technische informatie over uw lift terug te vinden in een papieren liftboek in de machinekamer. Hier komt u dus nooit bij.
Wij kunnen het liftboek voor u digitaliseren zodat de informatie altijd en overal voor u beschikbaar is.
Wij bieden twee varianten aan: liftboek-BASIS en liftboek-UITGEBREID

In de BASIS variant scant de technieker van Elseco alle papieren documenten in die voorhanden zijn bij de lift, zoals het liftboek, de gebruiksaanwijzing, het schema en notities van techniekers en de keuringsinstantie. Vervolgens maakt onze technieker een uitgebreide fotoreportage van de volledige installatie, inclusief typeplaatjes van de diverse onderdelen.

Plattegrond liftmonitoring

De meerwaarde van de UITGEBREIDE variant is dat Elseco de technische informatie in de database aanvult tot een zo compleet mogelijk digitaal liftboek. Wij zoeken hiervoor de onderhoudsrapportages, typeplaatjes, keuringsrapporten en elektrische schema’s  op. De combinatie van de technische informatie en de rittenteller geeft u inzicht in de levensduur en slijtage van de componenten.

Om mogelijk te maken dat alle bezoeken van techniekers en de keurende instantie digitaal vastgelegd kunnen worden, plaatst onze technieker een QR-code. Vanaf nu kan u de liftdocumenten van waar dan ook consulteren.

Digitaal Liftboek Basis

Digitaal Liftboek
Basis

Door uw liftboek te digitaliseren zorgt u voor het ontsluiten van de technische informatie, voor uzelf, uw huidige en toekomstige onderhoudsbedrijven.

Digitaal liftboek

Digitaal Liftboek
Uitgebreid

Deze uitgebreide variant van het liftboek maakt het u mogelijk het beheer van uw liftinstallaties op professionele wijze inzichtelijk te maken en aan te pakken.

QR Elseco Serviceboek App Android

QR-code registratie

Geen behoefte aan een digitaal liftboek, maar wil u de werkzaamheden bij de lift registreren? Met alleen de QR-code registratie is het mogelijk de KPI’s te meten van de leveranciers en Elseco.